Dwaaldetectie

Voor een zorginstelling met meerdere locaties was de vraag om dwaaldetectie toe te passen met behulp van een Nedap AEOS systeem uitgebreid met AP1002 units en single loop antennes. De bedoeling was om meerdere toegangen tegelijk te monitoren. De bewoners die bewaakt diende te worden kregen een passieve tag in de schoen geplaatst. Aangezien het om meerdere toegangen is besloten om een efficiënte interface te maken. Deze koppelde aan AEOS en maakte een Espa verbinding met het Ascom pager systeem. In deze interface zat ook gelijk buffer en reconnect functionaliteit opgenomen. Het pager systeem zorgde op zijn beurt er weer voor dat er een alarm met de naam van de persoon en locatie doorgegeven werden aan een medewerker.